#شیشتاییا

23232
Files

Images & Videos #شیشتاییا

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️
حالو هوای این روز ...

Mar 30, 2020

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️ حالو هوای این روزام😂😍❤️ هرسال زیرین اینم روش🙃😍❤️😁 حمایت کن و ارتشیای سرخ رو تگ کن دیگ بی معرفت 😁❤️❤️ فالو کنید parya_perspolisi clip_fuutbali ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم توی اکس میبینی پیجو دنبال کنید😙 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی_یحیی_بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

استوری چک شه❤️❤️
پایتخت به هرکی ک سود نداشت ب کیسع دا ...

Mar 30, 2020

استوری چک شه❤️❤️ پایتخت به هرکی ک سود نداشت ب کیسع داشت🤣🤣 . دوستاتو تگ کن دیگ بی معرفت ❤️❤️ تماشای داغ ترین اخبار باشگا در استوری استوری آخرو نگاه کن فالو کن فالوشه malake_red ارتشیای سرخ رو تگ کن ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی یحیی بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️
بشار از دست رفت😂 ...

Mar 30, 2020

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️ بشار از دست رفت😂😍❤️ هرسال زیرین اینم روش🙃😍❤️😁 حمایت کن و ارتشیای سرخ رو تگ کن دیگ بی معرفت 😁❤️❤️ فالو کنید parya_perspolisi clip_fuutbali ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم توی اکس میبینی پیجو دنبال کنید😙 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی_یحیی_بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

‌
یعنی انقد دلتنگ پرسپولیس بودم که منتظر بودم پایتخت ۶  ...

Mar 30, 2020

‌ یعنی انقد دلتنگ پرسپولیس بودم که منتظر بودم پایتخت ۶ شروع بشه حداقل بازی پرسپولیس و نساجی رو ببینم 😑 #matinfcp️ #Perspolisi677 ______ #پرسپولیس | #پرسپولیس_کبیر | #پرسپولیس_قهرمان | #اتحاد_سرخ | #این_قرمز_منه | #پرسپولیسی | #پوکر_قهرمانی | #ارتش_سرخ | #پرسپولیسیم | #قرمزته | #شیشتاییا | #برانکو | #کالدرون | #گلمحمدی | #حمایت | #لیگ_برتر | #قهرمان | #پایتخت۶ | #بهتاش_فریبا |

استوری چک شه❤️❤️
. 
دوستاتو تگ کن دیگ بی معرفت ❤️❤️
 ...

Mar 30, 2020

استوری چک شه❤️❤️ . دوستاتو تگ کن دیگ بی معرفت ❤️❤️ تماشای داغ ترین اخبار باشگا در استوری استوری آخرو نگاه کن فالو کن فالوشه malake_red ارتشیای سرخ رو تگ کن ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی یحیی بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️
چالش باحال😂😍❤ ...

Mar 30, 2020

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️ چالش باحال😂😍❤️ هرسال زیرین اینم روش🙃😍❤️😁 حمایت کن و ارتشیای سرخ رو تگ کن دیگ بی معرفت 😁❤️❤️ فالو کنید parya_perspolisi clip_fuutbali ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم توی اکس میبینی پیجو دنبال کنید😙 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی_یحیی_بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️
بدجوری نسخم دیگ ...

Mar 29, 2020

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️ بدجوری نسخم دیگ😂😍❤️ هرسال زیرین اینم روش🙃😍❤️😁 حمایت کن و ارتشیای سرخ رو تگ کن دیگ بی معرفت 😁❤️❤️ فالو کنید parya_perspolisi clip_fuutbali ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم توی اکس میبینی پیجو دنبال کنید😙 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی_یحیی_بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

استوری چک شه❤️❤️
. 
دوستاتو تگ کن دیگ بی معرفت ❤️❤️
 ...

Mar 29, 2020

استوری چک شه❤️❤️ . دوستاتو تگ کن دیگ بی معرفت ❤️❤️ تماشای داغ ترین اخبار باشگا در استوری استوری آخرو نگاه کن فالو کن فالوشه malake_red ارتشیای سرخ رو تگ کن ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی یحیی بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️
نیازی هست توضیح ب ...

Mar 29, 2020

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️ نیازی هست توضیح بدم؟ 😂😍❤️ هرسال زیرین اینم روش🙃😍❤️😁 حمایت کن و ارتشیای سرخ رو تگ کن دیگ بی معرفت 😁❤️❤️ فالو کنید parya_perspolisi clip_fuutbali ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم توی اکس میبینی پیجو دنبال کنید😙 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی_یحیی_بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

.
.
امروز۱۰فروردین
سالروز دربی سوزناک فرچیپ😂
مرسی آقای ...

Mar 29, 2020

. . امروز۱۰فروردین سالروز دربی سوزناک فرچیپ😂 مرسی آقای رحمتی😂 mehdirahmati111 #پرسپولیس #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان #آنتی_کیسه #کیسه_کش #کیسه_سوز #استقلال #شیشتاییا

استوری چک شه❤️❤️
قهرمانیم 😍😍
. 
دوستاتو تگ کن دیگ بی ...

Mar 29, 2020

استوری چک شه❤️❤️ قهرمانیم 😍😍 . دوستاتو تگ کن دیگ بی معرفت ❤️❤️ تماشای داغ ترین اخبار باشگا در استوری استوری آخرو نگاه کن فالو کن فالوشه malake_red ارتشیای سرخ رو تگ کن ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی یحیی بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

‌
یک سال پیش در چنین روزی؛ دربی ۹۰ و چیپ تاریخی فرشید اس ...

Mar 29, 2020

‌ یک سال پیش در چنین روزی؛ دربی ۹۰ و چیپ تاریخی فرشید اسماعیلی 😂 نتیجه بازی: پرسپولیس ۱ - کیسه تهران ۰ #matinfcp️ #Perspolisi677 ______ #پرسپولیس | #پرسپولیس_کبیر | #پرسپولیس_قهرمان | #اتحاد_سرخ | #این_قرمز_منه | #پرسپولیسی | #پوکر_قهرمانی | #ارتش_سرخ | #پرسپولیسیم | #قرمزته | #شیشتاییا | #برانکو | #کالدرون | #گلمحمدی | #حمایت | #لیگ_برتر | #قهرمان | #دربی | #فرچیپ |

استوری چک شه❤️❤️
صبحتون بخیر❤❤❤
. 
دوستاتو تگ کن دیگ ...

Mar 29, 2020

استوری چک شه❤️❤️ صبحتون بخیر❤❤❤ . دوستاتو تگ کن دیگ بی معرفت ❤️❤️ تماشای داغ ترین اخبار باشگا در استوری استوری آخرو نگاه کن فالو کن فالوشه malake_red ارتشیای سرخ رو تگ کن ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی یحیی بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️
شیطونیاشون😂😍❤ ...

Mar 29, 2020

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️ شیطونیاشون😂😍❤️ هرسال زیرین اینم روش🙃😍❤️😁 حمایت کن و ارتشیای سرخ رو تگ کن دیگ بی معرفت 😁❤️❤️ فالو کنید parya_perspolisi clip_fuutbali ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم توی اکس میبینی پیجو دنبال کنید😙 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی_یحیی_بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

استوری چک شه❤️❤️
ترزدن🤣🤣🤣
. 
دوستاتو تگ کن دیگ بی م ...

Mar 28, 2020

استوری چک شه❤️❤️ ترزدن🤣🤣🤣 . دوستاتو تگ کن دیگ بی معرفت ❤️❤️ تماشای داغ ترین اخبار باشگا در استوری استوری آخرو نگاه کن فالو کن فالوشه malake_red ارتشیای سرخ رو تگ کن ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی یحیی بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️
نه میخوام ببینم ک ...

Mar 28, 2020

استوری چک شه داغ ترین اخبار باشگاه❤️ نه میخوام ببینم کی میادحاشا کنه😂😍❤️ هرسال زیرین اینم روش🙃😍❤️😁 حمایت کن و ارتشیای سرخ رو تگ کن دیگ بی معرفت 😁❤️❤️ فالو کنید parya_perspolisi clip_fuutbali ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم توی اکس میبینی پیجو دنبال کنید😙 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی_یحیی_بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب

روزها وشب ها تلاش و خون جگر خورن و کشف روش های جدید در تق ...

Mar 28, 2020

روزها وشب ها تلاش و خون جگر خورن و کشف روش های جدید در تقلب نتیجشو تو این فیلم مشاهده می کنین😂😂😂 #perspolis #football #afc #afc_cup #پرسپولیس #فوتبال #کیسه #کیسه_سوز #نظرسنجی #سید_جلال_حسینی #لیگ_قهرمانان_آسیا #چهارتاییا #شیشتاییا

هر وقت اینو میبینم یه بغض دردناکی میشینه تو گلوم ....تورو ...

Mar 28, 2020

هر وقت اینو میبینم یه بغض دردناکی میشینه تو گلوم ....تورو خدا ببینید بی وجدانا به سر تنها متخصص آسیا چی میارن.انگار نه انگار باید حرمت نگه دارن..انگار نه انگار این تیم قهرمان دودوره رقابت های چهارجانبه آسیاست و انگار کورن و دوتا ستاره روی سینه بازیکنای متخصص ما رو نمیبینن.عوضیااااااا😭😭😭😭😭😭 #متخصص #متخصص_آسیا #شیشتقلال #شیشتاییا #کیسه_کش #ستاره_جعلی #علی_منصوریان #پرسپولیس #قرمز #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان🔴 #پرسپولیس_قهرمان #چهارجانبه_امجدیه_تخصص_کیسه_هاست #فوتبال #ورزش #لیگ_برتر #فوتبالیست #علیرضا_بیرانوند #علی_کریمی #کریم_باقری #برانکو #سید_جلال_حسینی #شجاع_خلیل_زاده

استوری چک شه❤️❤️
شجاع و خانومش😍😍❤
. 
دوستاتو تگ کن  ...

Mar 28, 2020

استوری چک شه❤️❤️ شجاع و خانومش😍😍❤ . دوستاتو تگ کن دیگ بی معرفت ❤️❤️ تماشای داغ ترین اخبار باشگا در استوری استوری آخرو نگاه کن فالو کن فالوشه malake_red ارتشیای سرخ رو تگ کن ❤️❤️❤️ من بانوی قرمزم 💖💖❤️❤️❤️ #هرچی یحیی بگه #❤️❤️❤️❤️ #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس #پرسپولیسی #قرمز #شیشتاییا #علی_کریمی #علی_دایی #کریم_باقری #سید_جلال_حسینی #شجاع #استادیوم_آزادی #برانکو #دربی #perspolis #perspolisi #stadium #football #champion #championleague #هواداران_پرسپولیس #سوپر_جام #قهرمانی #دختر_ایرانی #دخترونه #کیف #کفش #کتاب