#تک_بازی

122
Files

Images & Videos #تک_بازی

Here we are
This is yesterday single games 
All single games are win
Yeah 😁
اینم از چها ...

May 19, 2019

Here we are This is yesterday single games All single games are win Yeah 😁 اینم از چهار تک بازی وی آی پی که برای دیروز بود همگی برد شد 😉 #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

This is yesterday mix vip 
Thats what we do 😉
Its win 👌🏻
خب اینم از فرم میکس ...

May 19, 2019

This is yesterday mix vip Thats what we do 😉 Its win 👌🏻 خب اینم از فرم میکس وس آی پی که برای دیروز بود برد شد 👌🏻 برد های شیرین تر در راه هس #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

Allright , here we are :
4 single vip game for today 
Game 1 start 9:30 (new york time )
Game 2 star ...

May 18, 2019

Allright , here we are : 4 single vip game for today Game 1 start 9:30 (new york time ) Game 2 start 15:05 (new york time ) Game 3 start 12:00 (new york time ) Game 4 start 9:30 (new york time ) Price 3 dollar 98% win ✔️ بازی های تکی وی آی پی ما ساعات شروع به وقت تهران بازی اول ساعت ۱۸:۰۰ بازی دوم ساعت ۲۳:۳۰ بازی سوم ساعت ۲۰:۳۰ بازی چهارم ساعت ۱۸:۰۰ قیمت هر یک بازی ۱۵ هزار تومان احتمال برد ۹۸ درصد توجه کنید ساعت بازی در عکس فرق داره چون منبع با ساعت منطقه خودش میده پس ساعتی که خودمون میگیم رو توجه کنید فقط #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

Hi everyone , today mix ready
Price 6 dollar , odd 2.63
95% win ✔️
سلام دوستان ، می ...

May 18, 2019

Hi everyone , today mix ready Price 6 dollar , odd 2.63 95% win ✔️ سلام دوستان ، میکس امروز آمادس ضریب ۲.۶۳ ساعت شروع به وقت ایران، اولین بازی ۱۶ و اخرین بازی ۲۰:۳۰ احتمال برد ۹۵ درصد ، قیمت ۵۰ هزار تومان توجه کنید ساعت بازی در عکس فرق داره چون منبع با ساعت منطقه خودش میده پس ساعتی که خودمون میگیم رو توجه کنید فقط #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

We sell this yesterday
Fixed match 😉
Yeah bro go always to win
اینم از بازی تبانی  ...

May 17, 2019

We sell this yesterday Fixed match 😉 Yeah bro go always to win اینم از بازی تبانی که دیروز فروش گذاشتیم و براحتی برد شد #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

Here we are
This is yesterday single games 
All single games are win
Yeah 😁
اینم از چها ...

May 17, 2019

Here we are This is yesterday single games All single games are win Yeah 😁 اینم از چهار تک بازی وی آی پی که برای دیروز بود همگی برد شد 😉 #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

This is yesterday mix vip 
Thats what we do 😉
خب اینم از فرم میکس وس آی پی
 ...

May 17, 2019

This is yesterday mix vip Thats what we do 😉 خب اینم از فرم میکس وس آی پی که برای دیروز بود برد های شیرین تر در راه هس #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

We have fixed match for tonight 
Odd over 10
Correct score 
1 Game
Price 50$ ( however we buy this f ...

May 16, 2019

We have fixed match for tonight Odd over 10 Correct score 1 Game Price 50$ ( however we buy this for thousand dollars , but share with you just for 50$ ) بازی تبانی برای امشب 21:30 ضریب بالای 10 نتیجه دقیق یک بازی لیگ دو نروژ قیمت برای ایرانیا دایرکت #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

Allright , here we are :
4 single vip game for today 
Game 1 start 14:30 (new york time )
Game 2 sta ...

May 16, 2019

Allright , here we are : 4 single vip game for today Game 1 start 14:30 (new york time ) Game 2 start 13:00 (new york time ) Game 3 start 12:00 (new york time ) Game 4 start 12:00 (new york time ) Price 3 dollar 98% win ✔️ بازی های تکی وی آی پی ما ساعات شروع به وقت تهران بازی اول ساعت ۲۳:۰۰ بازی دوم ساعت ۲۱:۳۰ بازی سوم ساعت ۲۰:۳۰ بازی چهارم ساعت ۲۰:۳۰ قیمت هر یک بازی ۱۵ هزار تومان احتمال برد ۹۸ درصد توجه کنید ساعت بازی در عکس فرق داره چون منبع با ساعت منطقه خودش میده پس ساعتی که خودمون میگیم رو توجه کنید فقط #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

Hi everyone , today mix ready
Price 6 dollar , odd 2.08
95% win ✔️
سلام دوستان ، می ...

May 16, 2019

Hi everyone , today mix ready Price 6 dollar , odd 2.08 95% win ✔️ سلام دوستان ، میکس امروز آمادس ضریب ۲ ساعت شروع به وقت ایران ساعت ۲۰:۳۰ ، قیمت ۸۰ هزار تومان احتمال برد ۹۵ درصد توجه کنید ساعت بازی در عکس فرق داره چون منبع با ساعت منطقه خودش میده پس ساعتی که خودمون میگیم رو توجه کنید فقط #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

We sell this yesterday
Fixed match 😉
Yeah bro go always to win
اینم از بازی تبانی  ...

May 16, 2019

We sell this yesterday Fixed match 😉 Yeah bro go always to win اینم از بازی تبانی که دیروز فروش گذاشتیم و براحتی برد شد #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

Here we are
This is yesterday single games 
All single games are win
Yeah 😁
اینم از چها ...

May 16, 2019

Here we are This is yesterday single games All single games are win Yeah 😁 اینم از چهار تک بازی وی آی پی که برای دیروز بود همگی برد شد 😉 #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

This is yesterday mix vip 
Thats what we do 😉
خب اینم از فرم میکس وس آی پی
 ...

May 16, 2019

This is yesterday mix vip Thats what we do 😉 خب اینم از فرم میکس وس آی پی که برای دیروز بود برد های شیرین تر در راه هس #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

We have fixed match for tonight 
Odd over 100
Correct score 
2 Game
Price 100$ ( however we buy this ...

May 15, 2019

We have fixed match for tonight Odd over 100 Correct score 2 Game Price 100$ ( however we buy this for thousand dollars , but share with you just for 100$ ) بازی تبانی برای امشب (بامداد ) ضریب بالای ۱۰۰ نتیجه دقیق دو بازی لیگ دو آمریکا قیمت برای ایرانیا دایرکت #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

Allright , here we are :
4 single vip game for today 
Game 1 start 14:45 (new york time )
Game 2 sta ...

May 15, 2019

Allright , here we are : 4 single vip game for today Game 1 start 14:45 (new york time ) Game 2 start 14:00 (new york time ) Game 3 start 13:30 (new york time ) Game 4 start 13:45 (new york time ) Price 1 dollar بازی های تکی وی آی ما ساعات شروع به وقت تهران بازی اول ساعت ۲۳:۱۵ بازی دوم ساعت ۲۲:۳۰ بازی سوم ساعت ۲۲:۰۰ بازی چهارم ساعت ۲۲:۱۵ قیمت هر یک بازی ۱۰ هزار تومان توجه کنید ساعت بازی در عکس فرق داره چون منبع با ساعت منطقه خودش میده پس ساعتی که خودمون میگیم رو توجه کنید فقط #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

Hi everyone , today mix ready
Price 3 dollar , odd 3
95% win ✔️
سلام دوستان ، میک ...

May 15, 2019

Hi everyone , today mix ready Price 3 dollar , odd 3 95% win ✔️ سلام دوستان ، میکس امروز آمادس ضریب ۳ ساعت شروع به وقت ایران اولین بازی ۱۴:۳۰ و اخرین بازی ۲۲ ، قیمت ۵۰ هزار تومان احتمال برد ۹۵ درصد توجه کنید ساعت بازی در عکس فرق داره چون منبع با ساعت منطقه خودش میده پس ساعتی که خودمون میگیم رو توجه کنید فقط #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

بت فوروارد: پیش‌بینی حرفه‌ای مسابقات ورزشی و کازینوی  ...

May 15, 2019

بت فوروارد: پیش‌بینی حرفه‌ای مسابقات ورزشی و کازینوی زنده 37 . . .. . 🔹ایگور استیماچ سرمربی کروات سابق سپاهان به عنوان سرمربی جدید تیم ملی هند انتخاب شد . واریز جوایز کمتر از 6 ساعت . 🔎 آدرس ثبتنام در بیو پیج 👇👇❇🌟🔎 . betforward24 betforward24 . . . . .قدرتمندترین... 💪🦅 🎲مجموعه بازی های آنلاین🎰 🎁100%شارژهدیه🤑 #تبانی_در_فوتبال #تبانی_داوری #تبانی #میکس #میکس_فوتبال #میکس_غمگین #میکس_فوتبالی #تکبازی #تکبازیvip #تک_بازی #1x #1xbet #1xb #1xbett #1xbetcode #1xbet⚽️🏀🏈⚾️ #والیبال #بسکتبال #تنیس #گلف #راگبی #بیسبال #تنیس_روی_میز #هاکی #کریکت #فوتبال #بیلیارد #بولینگ #فوتسال 37

Hi everyone , we give you :
Fixed match of football 100% win 
Vip mix or single games 95% win 
با ...

May 13, 2019

Hi everyone , we give you : Fixed match of football 100% win Vip mix or single games 95% win بازی های تبانی با برد ۱۰۰ درصد بازی های vip میکس و تکی با ۹۵ درصد برد #football #fixed #mix #single #free #vip #match #win #bet #HT_FT #تبانی #فوتبال #بازی #شرطبندی #بت #تک_بازی #رایگان #برد #فرم #میکس #ورزش #نتیجه_دقیق

#دکتر_بت
#فرم_عادی
#تک_بازی ✅ پاری‌سن‌ژرمن مون پلیه
بیش ...

Apr 30, 2019

#دکتر_بت #فرم_عادی #تک_بازی ✅ پاری‌سن‌ژرمن مون پلیه بیش از 3 گل کل بازی 🔥ضریب 2.25 ✨درصد برد 60

#دکتر_بت
#فرم_عادی
#تک_بازی ✅تاتنهام آژاکس
هردو تیم گل م ...

Apr 30, 2019

#دکتر_بت #فرم_عادی #تک_بازی ✅تاتنهام آژاکس هردو تیم گل میزنند بله 🔥ضریب 1.78 ✨درصد برد 70

.
#دکتر_بت
#فرم_عادی
#تک_بازی 💎خیرونا _ سویا
برد سویا 🔥ض ...

Apr 28, 2019

. #دکتر_بت #فرم_عادی #تک_بازی 💎خیرونا _ سویا برد سویا 🔥ضریب 1.61 ✨درصد برد 70

.
#دکتر_بت
#فرم_عادی
#تک_بازی ✅فولام کاردیف
برد مساوی فول ...

Apr 27, 2019

. #دکتر_بت #فرم_عادی #تک_بازی ✅فولام کاردیف برد مساوی فولام 🔥ضريب 1.41 ✨درصد برد 65 درصد

.
#دکتر_بت
#بت_عادی
#تک_بازی ✅اورتون _ کریستال پالاس
بیش ا ...

Apr 27, 2019

. #دکتر_بت #بت_عادی #تک_بازی ✅اورتون _ کریستال پالاس بیش از 2 گل کل بازی 🔥ضریب 1.50 ✨درصد برد 70

✅ بایبتکو : پیش‌بینی حرفه‌ای مسابقات ورزشی و کازینوی  ...

Apr 26, 2019

✅ بایبتکو : پیش‌بینی حرفه‌ای مسابقات ورزشی و کازینوی آنلاین ♣️ . . .. . 🔹 . 💥 واریز جوایز کمتر از 4 ساعت⌚️ . 🔎 آدرس ثبتنام در بیو پیج 👇👇❇🌟🔎 . Bybetco_irbet Bybetco_irbet بایبتکو معتبر ترین سایت پیشبینی امکان ویرایش شرط . .قدرتمندترین... 💪🦅 🎲مجموعه بازی های آنلاین🎰 🎁100%شارژهدیه🤑 #تبانی_در_فوتبال #تبانی_داوری #تبانی #میکس #میکس_فوتبال #میکس_غمگین #میکس_فوتبالی #تکبازی #تکبازیvip #تک_بازی #1x #1xbet #1xb #1xbett #1xbetcode #1xbet⚽️🏀🏈⚾️ #والیبال #بسکتبال #تنیس #گلف #راگبی #بیسبال #تنیس_روی_میز #هاکی #کریکت #فوتبال #بیلیارد #بولینگ #فوتسال 37

. #دکتر_بت
#بت_عادی
#تک_بازی
🔹بوردو لیون
بیش از 2 گل کل با ...

Apr 26, 2019

. #دکتر_بت #بت_عادی #تک_بازی 🔹بوردو لیون بیش از 2 گل کل بازی 🔥 ضریب 1.36 ✨درصد برد 75 برای گرفتن فرم vip با ادمین دردايركت در ارتباط باشید💰🔥💸 #دربي #استقلال #فوتبال #منچسترسيتى #گل #شرطبندی #شرطبندی_فوتبال #فوتبال #پرسپولیس #فرانسه #بت_باز #پيشبيني_فوتبال #نود #سايت_شرطبندى #دکتر_بت

.
#دکتر_بت
#بت_عادی
#تک_بازی

آگزبورگ _ بایرلورکوزن
🔹برد  ...

Apr 26, 2019

. #دکتر_بت #بت_عادی #تک_بازی آگزبورگ _ بایرلورکوزن 🔹برد مساوی لورکوزن 🔥ضریب 1.21 ✨درصد برد 80 برای گرفتن فرم vip با ادمین در دايركت درارتباط باشید💸💰🔥 #دربي #فوتبال #استقلال #پرسپولیس #بت_باز #پيشبيني #شرطبندی #شرطبندی_فوتبال #سايت_شرطبندي #اروپا #انفجار💣 #فرم_پيشبيني #رونالدو #مسي #دکتر_بت

تبلیغ نداریم با قدرت و مدرک پیش میریم
دیگه باخت رو کنار  ...

Mar 27, 2019

تبلیغ نداریم با قدرت و مدرک پیش میریم دیگه باخت رو کنار بزاریم باهم سایت هارو جارو بزنیم #تبانی #بت #میکس #لایو #تک_بازی

فرم تبانی امروز با ضریب عالی اماده شده برای شما دوستان ...

Feb 27, 2019

فرم تبانی امروز با ضریب عالی اماده شده برای شما دوستان😍❤ فرصت عالی برای یک سود عالی قیمت:۲۵۰ ت #تبانی_فوتبال #تک_بازی #فوتبال #پیش_بینی_فوتبالی #سود

#سابقه 
تک بازی تبانی امروز به راحتی وین شد نوشجون دوستا ...

Feb 17, 2019

#سابقه تک بازی تبانی امروز به راحتی وین شد نوشجون دوستانی که استفاده کردند تو هم میتونی به ایم راحتی پولاتو چند برابر کنید . #تکی #تک_بازی #میکس #شرطبندی #شرط_بندی #شرطبندی_فوتبال #پولدار #کار #معتبر #میلیونر #سود #بدون #والیبال #بسکتبال

#تک_بازی که ریسکی برد شد
.

@mixbet95
@mixbet95
@mixbet95
@mixbet95
@mixbet95
@mix ...

Jan 18, 2019

#تک_بازی که ریسکی برد شد . mixbet95 mixbet95 mixbet95 mixbet95 mixbet95 mixbet95 mixbet95 mixbet95 mixbet95 . ما رو به دوستانوتون معرفی کنید . ⚽️⚅🤩😎

#سابقه 
مسابقات بسکتبال شبانه 
وین شد 
تک بازی های تبانی  ...

Jan 4, 2019

#سابقه مسابقات بسکتبال شبانه وین شد تک بازی های تبانی وین شدن و باز هم کاربران سود میلیونی کردن به همین راحتی شما هم میتوانید پولتونو چند برابر کنید #تبانی #تک_بازی #میکس #فرم #سیستم #دلار #پول #ارز #میلیارد #شرطبندی #سایت #معتبر #پیشبینی #پیش_بینی #فوتبال #والیبال #قمار #درآمد #خانه #دیگران #راحتی #راحت #تکی #تم #فالوور_رایگان #فالو

با ما مطمئن شرطبندی کنید
باقی پست های چنل ما رو مشاهده ک ...

Dec 2, 2018

با ما مطمئن شرطبندی کنید باقی پست های چنل ما رو مشاهده کنید هزینه اشتراک هفتگی فقط هفتاد هزار تومان #شرطبندی #تک_بازی #میکس #میکس_تکی_شرطبندی #شرطبندی_فوتبال

تیپ های وی آی پی ما رو به راحتی از دست ندید

آمار ما رو می ...

Dec 1, 2018

تیپ های وی آی پی ما رو به راحتی از دست ندید آمار ما رو میتونید توی پست ها و استوری های برگزیده پیج مشاهده فرمایید! هزینه اشتراک هفتگی هفتاد هزارتومان میباشد #شرطبندی #تک_بازی #میکس_تکی_شرطبندی #bet #betting

مدیریت سرمایه در شرط بندی
در این قسمت با یکی از مهمترین  ...

Nov 29, 2018

مدیریت سرمایه در شرط بندی در این قسمت با یکی از مهمترین مباحث شرط بندی یعنی مدیریت سرمایه در خدمت شما هستیم دوستان عزیزم مدیریت سرمایه در این کار ، از استراتژی ، شانس ، انتخاب بازی و هرچیزی که فکرشو بکنید مهم تر هست مطمئنا همه ی شما بردهایی در شرطبندی به دست اوردید ، و در حال حاضر هم شرط میبندید چون باور دارید که میتونید یک پولی از این راه در بیارید ، اما چرا نمیشه ؟؟ چرا برنده میشید اما یهو به خودتون میاید و متوجه میشید حسابتون صفر شده ؟ چه عاملی هست که سایت ها برنده نهایی هستن ؟؟ بخش عمده وجود این مسائل به خاطر عدم رعایت مدیریت سرمایه هست ، میتونید با رعایت چند تا نکته ساده و تمرین و تکرار بدون شک در شرطبندی موفق بشید ، با اعتماد به نفس کامل میگم بدون شک به سود دهی میرسید مدیریت سرمایه رو میتونیم به 3 مرحله تقسیم کنیم 1- مرحله اول اینکه تعیین کنیم که چه مقدار پول رو میخوایم وارد کار کنیم و روش ریسک کنیم ، و بعد تمام اون پول رو اختصاص بدیم برای شرطبندی ، طوری که انگار این پول هیچوقت وجود نداشته و فقط میخوایم باهاش ریسک کنیم وشرط ببندیم 2- مرحله دوم مجموعه ای از قوانین است که تعیین میکنید ما باید چه مبلغی رو هر شرط ببندیم ، این مورد توسط بودجه کلی ما ، روش و استراتژی و نوع شرط هایی که میبندیم و همچنین هدف سود روزانه ی که برای خود تعریف کرده ایم شکل میگیرد 3- و مرحله اخر تصدیق و اجرای مرحله دوم است ، بعد از تعیین قوانین ، نیاز هست که تک تک قوانین رو بدون هیچ دستکاری روی همه ی شرط هایی که میبندیم اعمال کنیم این سه مرحله اصلی و پایه و اساس اولیه مدیریت سرمایه است مقدار پولی که ما در مرحله اول برای شرطبندی تعیین میکنیم همان بانک ما حساب میشود ، جایی که دقیقا قوانین و شرایط مدیریت سرمایه شکل میگیرد قوانینی که تعیین میکند ما چقدر باید روی هر شرط سرمایه بگذاریم ، که اصطلاحا Staking paln نامیده میشود ( مقدار مبلغ برنامه ریزی شده برای هرشرط ) استیک پلن های بسیار زیادی وجود دارد و اینکه از کجا باید انها را انتخاب کنید که در ادامه حتما توضیح خواهیم داد خب تا اینجامتوجه شدیم در واقع مدیریت سرمایه خیلی هم سادست حداقل روی کاغذ ، انجام مراحل یک و دو اصلا کار سختی نیست ، مشکل ترین کار مرحله سوم هست مخصوصا برای کسانی که هیچ برنامه و نظم خاصی برای بت زدن ندارن و به این نوع شرط بندی عادت کردند دقیقا چرا #مدیریت_سرمایه اینقدر مهمه ؟ چرا اصرار به رعایتش هست و چه کمک هایی بهمون میکنه ادامه دارد x_bet1 #شرطبندی #تک_بازی #میکس #bet #betting #مدیریت_سرمایه

برد ضریب 15 دیشب 4 آذر که به راحتی وین شد 💸💸💸💸💸💸💸 ...

Nov 26, 2018

برد ضریب 15 دیشب 4 آذر که به راحتی وین شد 💸💸💸💸💸💸💸💸💎💎💎💎💎💎 دوستان فرم های عالی ما رو از دست ندید با ما سود میلیونی کنید و باخت های خود را جبران کنید 💎💎💎💎💎💸💸💸💸💸💳💳💳 #takbet #bet365 #betfa #betforward #bet #bet45 #1x #1xbet #balagol #tabani #mix #تک_بت #تبانی #فوتبال #آنالیز #میکس #بترول #تک_بازی #فرم_رایگان #پیش_بینی_فوتبالی #بت45شرط #بت365 #سود_بالا #فیکست_متیچ #fixedmatch #فقط_کافیست_یکبار_امتحان_کنید_تا_مشتری_ثابت_ما_شوید_و_سود_عالی_داشته_باشید

لحظه ورود ب رینگ جهت داوری سوپرفایت قهرمانان کشور
مساب ...

Nov 23, 2018

لحظه ورود ب رینگ جهت داوری سوپرفایت قهرمانان کشور مسابقات تک بازی ک قهرمانان ب نام ایران و جهان درآن حضور داشتند. این لحظه توسط یکی از بهترین دوستانم شکار شده ک برای بنده ارسال کردند.تشکر محمد عزیزم. fartoos_jam #داور #سوپر_فایت #رزمی #کیک_بوکسینگ #قهرمان #کمربند_طلایی #تک_بازی #برترینها #

برد ضریب 14.30 عالی 25ابان 💎💎💎💸💸💸💸💸💸💸💸
برد عال ...

Nov 18, 2018

برد ضریب 14.30 عالی 25ابان 💎💎💎💸💸💸💸💸💸💸💸 برد عالی و سود از میکس های ما استفاده کنید و میلیونر شوید 💎💎💸 با کمی ریسک کردن میلیونر شوید 💎💸💸💸 فرم های ما رو به هیچ وجه از دست ندید استفاده کنید و با ما میلیونر شدن رو تجربه کنید ✅🔥💸💸 ِ #takbet #bet365 #betfa #betforward #bet #bet45 #1x #1xbet #balagol #tabani #mix #تک_بت #تبانی #فوتبال #آنالیز #میکس #بترول #تک_بازی #فرم_رایگان #پیش_بینی_فوتبالی #بت45شرط #بت365 #سود_بالا #فیکست_متیچ #fixedmatch #فقط_کافیست_یکبار_امتحان_کنید_تا_مشتری_ثابت_ما_شوید_و_سود_عالی_داشته_باشید 🔥🔥🔥🔥

برد ضریب 91 😱😱😱😱🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥عالی بود مبارک دوس ...

Nov 15, 2018

برد ضریب 91 😱😱😱😱🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥عالی بود مبارک دوستانی که خریدن و استفاده کردن ✅🔥🔥 Win✅🔥 👆🔥🔥🔥 24آبان فرم های ما رو به هیچ وجه از دست ندید استفاده کنید و با ما میلیونر شدن رو تجربه کنید ✅🔥💸💸 ِ #takbet #bet365 #betfa #betforward #bet #bet45 #1x #1xbet #balagol #tabani #mix #تک_بت #تبانی #فوتبال #آنالیز #میکس #بترول #تک_بازی #فرم_رایگان #پیش_بینی_فوتبالی #بت45شرط #بت365 #سود_بالا #فیکست_متیچ #fixedmatch #فقط_کافیست_یکبار_امتحان_کنید_تا_مشتری_ثابت_ما_شوید_و_سود_عالی_داشته_باشید 🔥🔥🔥🔥

ِ
تک بازی ضریب 6.7 امشب 24 آبان که وین شد ✅✅✅✅✅✅✅
مبارک ...

Nov 15, 2018

ِ تک بازی ضریب 6.7 امشب 24 آبان که وین شد ✅✅✅✅✅✅✅ مبارک دوستانی که خریدن و استفاده کردن 🔥🔥🔥🔥 فرم های ما رو از دست ندید دوستان عالیه به هیچ وجه از دست ندید ✅✅ #takbet #bet365 #betfa #betforward #bet #bet45 #1x #1xbet #balagol #tabani #mix #pishbini #تک_بت #تبانی #فوتبال #آنالیز #میکس #بترول #تک_بازی #فرم_رایگان #پیش_بینی_فوتبالی #بت45شرط #بت365 #پیش_بینی_11 #کسبوکار #سود_بالا #فیکست_متیچ #fixedmatch #فقط_کافیست_یکبار_امتحان_کنید_تا_مشتری_ثابت_ما_شوید_و_سود_عالی_داشته_باشید 🔥🔥🔥🔥

هر دو آماری که امروز از این بازی دادیم وین شد تبریک به د ...

Sep 1, 2018

هر دو آماری که امروز از این بازی دادیم وین شد تبریک به دوستانی که به ما اعتماد کردند منتظر وین شدن میکس ها باشید😉 #اعتماد #پیش_بینی #وین #میکس #تک_بازی #ویچر #mix #bet #pishbini

لیگ ایران ✌️ تراکتور سازی-نساجی مازندران
⏱۲۰:۰۰
گسترش ...

Aug 3, 2018

لیگ ایران ✌️ تراکتور سازی-نساجی مازندران ⏱۲۰:۰۰ گسترش فولاد-نفت آبادان ⏱۲۰:۴۵ سپاهان-سپید رود ⏱۲۰:۴۵ پرسپولیس-فولاد ⏱۲۰:۴۵ لذت میلیونر شدن رو ‌با سایت ما تجربه کنید 🔰 bybetcobet.com #پیشبینی #عادل_فردوسی_پور #کیسه_کش #جام_جهانی_2018 #تک_بازی #میکس #رونالدو #مسی #استقلال #پرسپولیس #لنگی

Trabzonspor-Samsunspor
۲۲:۳۰⏰
‎پوکر ,رولت،بلک جک و انواع
‎بازیها ...

Jul 29, 2018

Trabzonspor-Samsunspor ۲۲:۳۰⏰ ‎پوکر ,رولت،بلک جک و انواع ‎بازیهای آنلاین 🎰 ‎25% بانس خوش آمد گویی🎁 ‎20% تا 30% سود نمایندگی🎉 ‎شارژ راحت کارت به کارت🔛 ‎با خیال راحت شرطبندی کن ✔️ bybetcobet.com #جام_جهانی_2018 #تک_بازی #میکس #فوتبالی #استقلال #پرسپولیس #لنگی #کیسه_کش #لیگ_برتر #گل # ورزش #دلار #ارز

‌‏Int. Champions Cup
Chelsea vs Inter ‎ ساعت22:30 🕰
‎بالاترین ضریب ها  ...

Jul 28, 2018

‌‏Int. Champions Cup Chelsea vs Inter ‎ ساعت22:30 🕰 ‎بالاترین ضریب ها 🔝 ‎کانال اختصاصی📺 ‎دبرنا زنده و تخته نرد🎲 ‎اپلیکیشن اختصاصی📲 ‎شرطبندی کن و میلیونر شو 💸 ‌‏Www.bybetcobet.com #فوتبال #استقلال #پرسپولیس #چالش_پیشبینی #پیشبینی #بت #شرطبندی_فوتبال #لیگ_برتر #لیگ_جزیره #جام_جهانی #تک_بازی #میکس

پیش بینی حرفه ای بازی های روز
برای دیدن پیشنهادات به کا ...

Apr 30, 2018

پیش بینی حرفه ای بازی های روز برای دیدن پیشنهادات به کانال ما مراجعه کنید #تک_بازی #میکس #پیشبینی #فوتبال #بت #رویال_میکس

اینم از یه میکس عالی و کم ریسک با احتمال 80% 
تیم اخر برد ت ...

Apr 29, 2018

اینم از یه میکس عالی و کم ریسک با احتمال 80% تیم اخر برد تیم یک پیش بینی حرفه ای بازی های روز برای دیدن پیشنهادات به کانال ما مراجعه کنید #تک_بازی #میکس #پیشبینی #فوتبال #بت #رویال_میکس

اینم از تک بازی های امروزمون 
به امید یه روز پرسود

پیش ب ...

Apr 29, 2018

اینم از تک بازی های امروزمون به امید یه روز پرسود پیش بینی حرفه ای بازی های روز برای دیدن پیشنهادات به کانال ما مراجعه کنید #تک_بازی #میکس #پیشبینی #فوتبال #بت #رویال_میکس

اینم از آمار دیروز کانال 
پیش بینی حرفه ای بازی های روز
 ...

Apr 29, 2018

اینم از آمار دیروز کانال پیش بینی حرفه ای بازی های روز برای دیدن پیشنهادات به کانال ما مراجعه کنید #تک_بازی #میکس #پیشبینی #فوتبال #بت #رویال_میکس

میکس دوبل عالی با ضریب 9.1 همینک در کانال قرار داده شد .

# ...

Apr 28, 2018

میکس دوبل عالی با ضریب 9.1 همینک در کانال قرار داده شد . #تک_بازی #میکس #پیشبینی #فوتبال #بت #رویال_میکس

پیش بینی حرفه ای بازی های روز

برای دیدن پیشنهادات به کا ...

Apr 28, 2018

پیش بینی حرفه ای بازی های روز برای دیدن پیشنهادات به کانال ما مراجعه کنید #تک_بازی #میکس #پیشبینی #فوتبال #بت #رویال_میکس

پیش بینی حرفه ای بازی های روز

برای دیدن پیشنهادات به کا ...

Apr 28, 2018

پیش بینی حرفه ای بازی های روز برای دیدن پیشنهادات به کانال ما مراجعه کنید #تک_بازی #میکس #پیشبینی #فوتبال #بت #رویال_میکس